en cz
Najponk Picture
Najponk Picture


Najponk's music comes directly from the roots of jazz, i.e. the blues and a swinging rhythm. His playing is a distinctive rendition of classic jazz withou any needless avant-garde experiments. It is rich in inventiveness, virtuosity and enthusiasm. With his poetic musical expression, along with fine keystrokes and perfect jazz timing, he belongs among the "storytellers", which is the higest achievement in the world of music. His own compositions greatly reflect the development of the jazz tradition within its original rules.
Najponk vychází přímou čarou z klasických jazzových kořenů - swingujícího rytmu a blues. Jeho hra je osobitou reinterpretací jazzové klasiky bez zbytečných avantgardních experimentů, která vyniká nápaditostí, virtuozitou a hráčským enthusiasmem. Poetickým hudebním projevem spolu s kultivovaným úhozem a dokonalým jazzovým frázováním se řadí mezi "storytellers" - vypravěče příběhu, představující v hudebním světě nejvyšší interpretační metu. Rozvíjení jazzové tradice v rámci jejích původních zákonitostí nejlépe vystihují jeho vlastní kompozice.